header-photo

asean-info.com

 

  สิงคโปร์ - บุคคล / สถานที่ / เหตุการณ์สำคัญ 

 

บุคคลสำคัญ : สิงคโปร์

singapore flagลี กวนยู (Lee Kuan Yew)
ลี กวนยู (Lee Kuan Yew)
เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร และเป็นผู้นำพรรค People's Action Party (PAP) ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนานถึง 31 ปี ลีกวนยูเป็นผู้เปิดประเทศ ทำให้สิงคโปร์มีความทัดเทียม กับนานาอารยปรเทศ ด้วยเหตุนี้ ลี กวนยู จึงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อประเทศ และเป็นหนึ่งใน บุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

singapore flagโทมัส สแตมฟอร์ด แรฟเพิลล์ (Thomas Stamford Bingley Raffles)
โทมัส สแตมฟอร์ด แรฟเพิลล์ (Thomas Stamford Bingley Raffles)
ผู้บริหารอาณานิคม เป็นผู้ก่อตั้งเมืองสิงคโปร์ และเป็นคนแรกที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสิงคโปร์เมื่อ พ.ศ. 2366 นอกจากนี้เขายังนำบริษัท บริติชอินเดีย เข้ามาตั้งด่านสินค้า ทำให้สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้า

 

 

สถานที่สำคัญ : สิงคโปร์

สวนนกจูร่ง (Jurong Bird Park)
singapore flagสวนนกจูร่ง (Jurong Bird Park) :
เป็นสวนนกที่รวบรวมนกนานาชนิดไว้มากมาย และถือได้ว่าเป็นสวนนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่รวม 126 ไร่

 

เกาะเซนโตซ่า (Sentosa)
singapore flagเกาะเซนโตซ่า (Sentosa) :
หรือ เกาะมหาสนุก เกาะแห่งนี้จะเป็นฐานทัพทหารของอังกฤษ ในสมัยที่สิงคโปร์ยังตกเป็นเมืองขึ้น แต่ต่อมารัฐบาลได้ปรับ ปรุงใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก โดยภายในเกาะจะมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่หลากหลาย

  

อาคารโรงละครเอสพลานาด (Esplanade)
singapore flagอาคารโรงละครเอสพลานาด (Esplanade) :
หรือโรงละครบนหาดทราย สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับแสดงศิลปะทุกแขนง

 

รูปปั้นเมอร์ไลออน (Merlion) หรือสิงโตทะเล
singapore flagรูปปั้นเมอร์ไลออน (Merlion) หรือสิงโตทะเล :
เป็นรูปปั้นสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ โดยมีหัวเป็นสิงโต มีตัวเป็นปลา สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคณะกรรมการ ท่องเที่ยวของสิงคโปร (Singapore Tourism Board) แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นเครื่องหมายประจำชาติของสิงคโปรไปแล้ว
 

เหตุการณ์สำคัญ : สิงคโปร์

-  3 มิถุนายน พ.ศ.2502 นายลี กวนยู ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และ อยู่ในตำแหน่งติดต่อกันยาวนานถึง 31 ปี
31 สิงหาคม พ.ศ. 2506 สิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษ
 

 

singapore flag     สิงคโปร์     singapore flag