header-photo

asean-info.com

  ฟิลิปปินส์์ - ข้อมูลทั่วไป  

 

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
เมืองหลวง : มะนิลา (Manila)
ศาสนาประจำชาติ : ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก
วันชาติ : 12 มิถุนายน
ภาษาประจำชาติ : ภาษาฟิลิปิโน
ภาษาราชการ : ภาษาฟิลิปิโนและภาษาอังกฤษ
เวลา : + 8 GMT (เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน : 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 (สมาชิกก่อตั้ง)
 
ประชากร  
มีจำนวนประชากรประมาณ 94 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชนพื้นเมืองที่เรียกว่า "ชาวมลายู" รองลงมจะเป็นลูกครึ่งจีน ลูกครึ่งสเปน และลูกครึ่งอเมริกัน

 

ราว พ.ศ. 2064 เฟอร์ดินานด์ มาเจแลน (Ferdinand Magellan) นักสำรวจชาวโปรตุเกสค้นพบหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ทำให้ชาวตะวันตก ได้รู้จักหมู่เกาะฟิลิปปินส์ จากนั้นสเปนพยายามเข้ามาทำให้คนพื้นเมืองหันมานับถือศาสนาคริสต์จนทำให้เกิดความขัดแย้ง ในที่สุด สเปนก็เข้ายึดครองฟิลิปปินส์เป็นเวลากว่า 300 ปี

 

ต่อมาเกิดขบวนการ เรียกร้องอิสรภาพที่นำโดยโฮเซ รีซัล (Jose Rizal) ปัญญาชนชาวฟิลิปปินส์ แต่สุดท้ายก็ได้รับโทษประหาร

ในปี พ.ศ. 2441 สหรัฐอเมริกา และสเปนเกิดความขัดแย้งกันจนเกิดเป็นสงคราม จากเหตุการณ์นี้ทำให้สหรัฐอเมริกาได้เข้าครอบครอง ฟิลิปปินส์แทนสเปนนานถึง 14 ปี (ช่วง พ.ศ. 2442 - 2456) หลังจากนั้นก็เกิดสงครามต่อต้านสหรัฐฯ ที่เรียกว่า Philippines American War ก่อนจะได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2489

philippines flag     ฟิลิปปินส์     philippines flag