header-photo

asean-info.com

  อินโดนีเซีย - ข้อมูลทั่วไป  

 

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
เมืองหลวง : จาการ์ตา (Jakarta)
ศาสนาประจำชาติ : อิสลาม
วันชาติ : 17 สิงหาคม
ภาษาประจำชาติ : ภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)
ภาษาราชการ : ภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)
เวลา : + 7 GMT (เท่ากับประเทศไทย)
วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน : 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 (สมาชิกก่อตั้ง)
 
ประชากร  
อินโดนีเซียมีจำนวนประชากรมากอันดับสี่ของโลก ปัจจุบันมีจำนวนประชากรประมาณ 245 ล้านคน โดยประชากรมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ที่มีมากที่สุดคือ จาวา รองลงมาคือ ซุนดา มาดู มาเลย์ และยังมีชนพื้นเมืองต่างๆจำนวนมากอาศัยอยู่ตามหมู่เกาะน้อยใหญ่

 

อินโดนีเซียเป็นแหล่งเครื่องเทศที่สำคัญ จึงเป็นที่สนใจของชาวตะวันตก และตกเป็นอาณานิคมของประเทศเนเธอร์แลนด์นานกว่า 300 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2485 ซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้ยึดครองอินโดนีเซียและขับไล่เนเธอร์แลนด์ออกไปได้สำเร็จ

 

17 สิงหาคม พ.ศ.2488 อินโดนีเซียถือโอกาสประกาศเอกราชเพราะญี่ปุ่นแพ้สงคราม โดยมี ซูการ์โน เป็นประธานาธิปดีคนแรก แต่เนเธอร์แลนด์ไม่ยอมรับและพยายามกลับเข้ายึดครองอินโดนีเซียอีก ทำให้เกิดการสู้รบอย่างรุนแรง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2489 ทั้งสองฝ่ายจึงลงนามเพื่อยุติความขัดแย้งใน ข้อตกลงลิงกัดยาติ (Linggadjati Agreement) แต่ภายหลังเนเธอร์แลนด์ละเมิดข้อตกลง โดยนำทหารเข้าโจมตีอินโดนีเซียอีก

ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2492 อินโดนีเซียจึงได้รับเอกราชจากเนเธอร์แลนด์ เนื่องจากสหประชาชาติกดดัน แต่เนเธอร์แลนด์ก็ไม่คืนดินแดนอิเรียนจายาตะวันตกให้ จนในที่สุดประชาชนในดินแดนนั้นได้ลงประชามติขอเป็นส่วนหนึ่งของ อินโดนีเซียต่อสหประชาชาติ จึงสามารถรวมกันได้สมบูรณ์ใน พ.ศ. 2506

indonesia flag     อินโดนีเซีย     indonesia flag