header-photo

asean-info.com

 สิงคโปร์์์ - ธงชาติ/สัญลักษณ์

 

ธงชาติ : สิงคโปร์์์

ธงชาติสิงคโปร์
เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ประกอบด้วยแถบสองสีแบ่งครึ่งกลางธง แถบสีแดงอยู่ด้านบน แถบสีขาวอยู่ด้านล่าง ที่มุมธงบนด้านคันธงมีรูปพระจันทร์เสี้ยว ถัดจากรูปดังกล่าวมีรูปดาวห้าแฉก 5 ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า รูปเหล่านี้เป็นสีขาว ความหมายสำคัญขององค์ประกอบต่างๆ ในธง อันได้แก่
- สีแดง หมายถึงภราดรภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้า
- สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาล
- รูปพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นจันทร์เสี้ยวข้างขึ้น หมายถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้น ดาว 5 ดวง หมายถึงอุดมคติ 5 ประการของชาติ ได้แก่ ประชาธิปไตย สันติภาพ ความก้าวหน้า ความยุติธรรม และความเสมอภาค
 

 

 

สัญลักษณ์ : สิงคโปร์์์

สัญลักษณ์สิงคโปร์
ตราประจำชาติสิงคโปร์ เริ่มใช้ครั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2502 ลักษณะของตราแผ่นดินเป็นรูปสิงโต และเสือถือโล่สีแดง ซึ่งมีรูปดาวห้าแฉกสีขาว 5 ดวง และพระจันทร์เสี้ยวสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้บน ธงชาติสิงคโปร์ เสือเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความผูกพันทางประวัติศาสตร์กับประเทศมาเลเซีย และสิงโตเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงสิงคโปร์ ด้านล่างของตราแผ่นดินเป็นริบบิ้นสีน้ำเงิน จารึกคำขวัญ ประจำชาติด้วยตัวหนังสือสีทองว่า "MAJULAH SINGAPURA" ซึ่งหมายความว่า "สิงคโปร์จงเจริญ"

 

 

singapore flag     สิงคโปร์     singapore flag