header-photo

asean-info.com

 

  อินโดนีเซีย - บุคคล / สถานที่ / เหตุการณ์สำคัญ 

 

บุคคลสำคัญ : อินโดนีเซีย

indonesia flagซูการ์โน (Sukarno)
ซูการ์โน
ประธานาธิปดีคนแรกของอินโดนีเซีย ซึ่งมีส่วนสำคัญในการประกาศเอกราชของอินโดนีเซียต่อประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยดำรงตำแหน่ง ประธานาธิปดียาวนานถึง 22 ปี จนถูกบีบให้ลงจากอำนาจโดยนายพลซูฮาร์โต

 

indonesia flagโมฮัมหมัด ฮัตตา (Mohammad Hatta)
โมอัมหมัด ฮัตตา
ผู้นำการเคลื่อนไหว และผู้ร่วมอุดมการณ์ในการกอบกู้เอกราชกับซูการ์โน เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก และรองประธานาธิปดีของประเทศ

 

 

สถานที่สำคัญ : อินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซียมีสถานสำคัญที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดาโลกทั้งหมด 7 แห่ง โดยมี มรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แห่ง คือ มหาสถูปบุโรพุทโธ วัดพรัมบานัน แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน และมรดกโลกทางธรรมชาติ 4 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลอน อุทยานแห่งชาติโคโมโด อุทยานแห่งชาติดโลเรนซ์ และมรดาป่าฝนเขตร้อนบนเกาะสุมาตรา

มหาสถูปบุโรพุทโธ หรือ บรมพุทโธ (Borobudur Temple)
indonesia flagมหาสถูปบุโรพุทโธ หรือ บรมพุทโธ (Borobudur Temple):
ศาสนสถานในศาสนาพุทธนิกายมหายานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นสถูปแบบมหายานทีสร้างด้วยหิน ภูเขาไฟ ที่มีฐานคล้ายกับพีระมิดขั้นบันไดที่มีการแกะสลักอย่างสวยงามในแต่ละชั้น ตั้งอยู่บนเนินดินธรรมชาติในภาคกลาง ของเกาะชวา ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2534

 

วัดพรัมบานัน (Prambanan Temple)
indonesia flagวัดพรัมบานัน (Prambanan Temple) :
หรือที่คนอินโดนีเซียเรียกว่า วัดโลโร จองรัง (Loro Jongrang Temple) เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในเชตชวากลาง ตัววัดโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม และความใหญ่โตของปรางค์ซึ่งมีความสูงถึง 47 เมตร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2534

  

อุทยานแห่งชาติโคโมโด (Komodo National Park)
indonesia flagอุทยานแห่งชาติโคโมโด (Komodo National Park):
ประกอบด้วย 3 เกาะใหญ่ คือ เกาะโคโมโด เกาะริงกา และเกาะปาดาร์ รวมทั้งเกาะเล็กๆ อีกมากมาย โดยก่อตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เพื่ออนุรักษ์มังกรโคโมโด ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีถิ่นอาศัยเฉพาะในอินโดนีเซีย รวมทั้งสัตว์ป่าและสัตว์น้ำอื่นๆ ซึ่งบริเวณอุทยานฯ มีประชากร อาศัยอยู่ประมาณ 4000 คน และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2534

 

มรดกป่าฝนเขตร้อนบนเกาะสุมาตรา (Tropical Rainforest Heritage of Sumatra)
indonesia flagมรดกป่าฝนเขตร้อนบนเกาะสุมาตรา (Tropical Rainforest Heritage of Sumatra):
ตั้งอยู่บนเกาะสุมาตรา มีเนื้อที่ 2.5 ล้านเฮกเตอร์ ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติกุนุงลูเซอร์ (Gunung Leuser) อุทยานแห่งชาติเครินซีเซบลัต (Kerinci Seblat) และอุทยานแห่งชาติบูกิตบาริซานเซลาตัน (Bukit Barisan Selatan) พื้นที่แห่งนี้มีพืช และสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองจำนวนมาก รวมทั้งมีหลักฐานทางชีววิทยาที่แสดงวิวัฒนาการของเกาะ โดยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2547

 

 

เหตุการณ์สำคัญ : อินโดนีเซีย

-  27 ธันวาคม 2492 เนเธอร์แลนด์ประกาศยอมรับความเป็นเอกราชของประเทศอินโดนีเซีย
25 เมษายน พ.ศ. 2493 หมู่เกาะโมลุกกะประกาศอิสรภาพจากอินโดนีเซีย และเริ่มสงครามแบ่งแยกดินแดน
17 มีนาคม พ.ศ. 2506 ภูเขาไฟกุหนุงอากุงระเบิดี
- 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2512 ปาปัวตะวันตกรวมเข้ากับประเทศอินโดนีเซีย และเปลี่ยนชื่อเป็นอีเรียนจายาในปี 2516
- 7 ธันวาคม พ.ศ. 2518 อินโดนีเซียบุกยึดติมอร์ตะวันออก หลังจากติมอร์ฯได้รับอิสรภาพจากโปรตุเกสไม่นาน
- 9 ธันวาคม พ.ศ. 2545 รัฐบาลอินโดนีเซีย และกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอาเจะห์ ลงนามในข้อตกลงหยุดยิง
26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 สึนามิถล่มชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย คร่าชีวิตผู้คนกว่า 130,000 คน

 

indonesia flag     อินโดนีเซีย     indonesia flag