header-photo

asean-info.com

 

คำขวัญ/สัญลักษณ์อาเซียน (ASEAN Vison/Symbol)

 

คำขวัญประจำอาเซียน

" One Vision, One Identity, One Community "

หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึงประชาคม

 

 

สัญลักษณ์อาเซียน

ASEAN Symbol

สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

- สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

- สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า

- สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

- สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง