header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

นักธุรกิจสหรัฐไม่เชื่ออาเซียนบรรลุเป้าหมายเออีซีได้ทันปี 2558
 
ASEAN News

20 สิงหาคม 2556 : สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานจากสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 20 ส.ค.ว่า หอการค้าอเมริกาในสิงคโปร์ และหอการค้าของสหรัฐ 2กลุ่มธุรกิจชั้นนำของสหรัฐ แถลงวันนี้ว่า บรรดาบริษัทของสหรัฐ ซึ่งทำธุรกิจอยู่ในประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงความเคลือบแคลงสงสัยว่า อาเซียนจะสามารถจัดตั้งตลาดเดียวได้ตามกำหนดเส้นตายในปี 2558 นี้หรือไม่ ทั้งนี้ สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ กำหนดให้ปี 2558 เป็นเป้าหมายในการรวมเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เป็นหนึ่งเดียว ในนามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี

 

แต่ในการสำรวจความคิดเห็นของ บรรดาผู้บริหารธุรกิจระดับสูงของสหรัฐจำนวน 475 คน ที่ทำธุรกิจอยู่ในอาเซียน ซึ่งจัดสำรวจร่วมกันโดยหองการค้าอเมริกาในสิงคโปร์และหอการค้าสหรัฐ พบว่า ร้อยละ 52 พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า พวกเขาไม่คิดว่า เป้าหมายของเออีซี จะเป็นจริงได้ภายในปี 2558 นี้ โดยคนที่มีความสงสัยว่า อาเซียนจะบรรลุเป้าหมายตามเส้นตายหรือไม่นั้น เกือบร้อยละ 60 คิดตรงกันว่า อาเซียนจะไม่บรรลุเป้าหมายเออีซี จนถึงปี 2563 หรือนานกว่านี้

มีเพียงร้อยละ 23 เท่านั้นที่เชื่อว่า อาเซียนจะบรรลุเป้าหมายในปี 2558 ได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีความเคลือบแคลงสงสัย ผลการสำรวจก็พบว่า บรรดาบริษัทของสหรัฐก็มีความคิดเห็นในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคนี้ โดยพวกเขาบอกว่า ระดับการค้าและการลงทุนของบริษัทสหรัฐ ในอาเซียน เพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อ 2 ปีที่แล้ว และคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอีก 5 ปีข้างหน้า

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เดลินิวส์ .    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน