header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

6 เดือนหลังรัฐประหาร “จั๊ต” ยังคงผันผวน CBM เข้าแทรกแซงตลอดรวม $72.8 ล้าน

ASEAN News

18 กรกฎาคม 2564 : 5 เดือนครึ่งหลังรัฐประหาร ธนาคารกลางพม่าระบายเงินดอลลาร์เข้าไปในตลาดแล้ว 72.8 ล้านดอลลาร์ เพื่อควบคุมไม่ให้เงินจั๊ตผันผวน ล่าสุด เฉพาะครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคม ขายไป 5 ครั้ง มูลค่ารวม 18 ล้านดอลลาร์

ครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคม ธนาคารกลางพม่า (The Central Bank of Myanmar : CBM) ได้เข้าแทรกแซงตลาดเงินโดยขายเงินดอลลาร์ด้วยวิธีการประมูลแล้ว 5 ครั้ง วงเงินรวม 18 ล้านดอลลาร์ โดยขายครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 3 ล้านดอลลาร์ วันที่ 6 และ 7 ขายอีกวันละ 3 ล้านดอลลาร์ วันที่ 8 ขายอีก 6 ล้านดอลลาร์ และล่าสุด วันที่ 14 ขายออกมาอีก 3 ล้านดอลลาร์

การเข้าแทรกแซงตลาดของ CBM มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมค่าเงินจั๊ตให้ผันผวนน้อยที่สุด เพราะหลังการรัฐประหารในพม่าเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นมา ค่าเงินจั๊ตได้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อเนื่อง โดยตกลงไปต่ำสุดที่ 1,730 จั๊ต/ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม จากระดับ 1,330 จั๊ต/ดอลลาร์ เมื่อปลายเดือนมกราคม

หลังรัฐประหาร CBM เริ่มขายดอลลาร์เข้าไปในตลาดครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ จำนวน 6.8 ล้านดอลลาร์ จากนั้นได้ขายเมื่อวันที่ 22 และ 24 เมษายน อีกวันละ 6 ล้านดอลลาร์

พฤษภาคมเป็นเดือนที่ค่าเงินจั๊ตผวนผวนมากที่สุด CBM ได้ขายดอลลาร์เข้าไปในตลาด 4 ครั้ง มูลค่ารวม 24 ล้านดอลลาร์ ส่วนเดือนมิถุนายนยังคงขายเข้าไปอีกรวม 12 ล้านดอลลาร์

ตลอด 5 เดือนครึ่งนับแต่เกิดรัฐประหาร CBM ได้ขายดอลลาร์เข้าไปในตลาดแล้วหลายครั้ง คิดเป็นยอดเงินรวม 72.8 ล้านดอลลาร์ ผลจากการแทรกแซงตลาดเงินอย่างต่อเนื่อง ทำให้ค่าเงินจั๊ตเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวในช่วงแคบๆ อยู่ในระดับเฉลี่ย 1,650 จั๊ต/ดอลลาร์

 

ก่อนรัฐประหารเงินจั๊ตเคลื่อนไหวระหว่าง 1,327-1,345 จั๊ต/ดอลลาร์ ในเดือนมกราคม หลังรัฐประหารเงินจั๊ตเริ่มอ่อนตัวลงไปเคลื่อนไหวระหว่าง 1,335-1,465 จั๊ต/ดอลลาร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคมเงินจั๊ตขยับลงไปเคลื่อนไหวระหว่าง 1,420-1,550 จั๊ต/ดอลลลาร์ เดือนเมษายนยังคงอ่อนตัวเคลื่อนไหวระหว่าง 1,550-1,610 จั๊ต/ดอลลาร์ และผันผวนที่สุดในเดือนพฤษภาคมระหว่าง 1,585-1,730 จั๊ต/ดอลลาร์

เมื่อ CBM เริ่มแทรกแซงอย่างจริงจังในเดือนมิถุนายน เงินจั๊ตนิ่งเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1,595-1,620 จั๊ต/ดอลลาร์ และเริ่มอ่อนลงมาอีกครั้งเคลื่อนไหวระหว่าง 1,646-1,660 จั๊ต/ดอลลาร์ ในครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคม

เงินจั๊ตเคยผันผวนอย่างรุนแรงจนทำให้ CBM ต้องเข้าไปแทรกแซงมาแล้วครั้งหนึ่งในปี 2562 หลัง CBM ยกเลิกช่วงการเปลี่ยนแปลงค่าเงินจั๊ต/ดอลลาร์ จากที่เคยกำหนดไว้ไม่เกินวันละ +/-0.8% ในช่วงก่อนหน้า โดยปล่อยให้ค่าเงินเคลื่อนไหวอย่างเสรี แต่ CBM จะกำหนดอัตรากลางก่อนเปิดการซื้อขายแต่ละวัน โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 14 สิงหาคม

โดยวันแรกที่ยกเลิกช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคา CBM ประกาศอัตรากลางก่อนเปิดตลาดที่ 1,460 จั๊ต/ดอลลาร์ ปรากฏว่าวันนั้นค่าเงินจั๊ตที่ซื้อขายจริงอ่อนลงไปถึง 1,550 จั๊ต/ดอลลาร์


แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน