header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

ปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติ ลุ้นนายกฯ ลาวคนใหม่ชื่อ “สอนไซ สีพันดอน”

ASEAN News

21 กุมภาพันธ์ 2564 :โครงสร้างผู้บริหารประเทศ สปป.ลาว ชุดใหม่ใกล้ได้ข้อสรุป หลังปิดหีบเลือกตั้งสภาแห่งชาติชุดที่ 9 ในวันนี้ ขั้นตอนถัดไปเตรียมเสนอชื่อ “ทองลุน สีสุลิด” ขึ้นเป็นประธานประเทศ คาดนายกรัฐมนตรีคนใหม่ชื่อ “สอนไซ สีพันดอน”

ในวันนี้ (21 ก.พ.) สปป.ลาว ได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติ ชุดที่ 9 และสมาชิกสภาประชาชนขั้นแขวง ชุดที่ 2 ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นขั้นตอนท้ายๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารประเทศชุดใหม่ ที่จะเข้ามารับหน้าที่ในช่วง 5 ปีข้างหน้า

โดยสภาแห่งชาติลาวเป็นอีกองค์กรที่มีบทบาทและอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ถัดจากพรรคประชาชนปฏิวัติลาว นอกจากทำหน้าที่สภานิติบัญญัติแล้ว สภาแห่งชาติยังมีอำนาจแต่งตั้งและปลดฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ ทั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ประธานศาลประชาชนสูงสุด ต้องขึ้นตรงและมีหน้าที่รายงานตรงต่อสภาแห่งชาติ

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและสภาประชาชนครั้งนี้ ทั่วประเทศลาวได้แบ่งเป็น 18 เขตเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีทั้งสิ้น 4,279,243 คน เป็นผู้หญิง 2,128,167 คน ประกอบด้วย
- เขตเลือกตั้งที่ 1 นครหลวงเวียงจันทน์ 629,600 คน
- เขตเลือกตั้งที่ 2 แขวงผ้งสาลี 115,666 คน
- เขตเลือกตั้งที่ 3 แขวงหลวงน้ำทา 118,695 คน
- เขตเลือกตั้งที่ 4 แขวงอุดมไซ 213,608 คน
- เขตเลือกตั้งที่ 5 แขวงบ่อแก้ว 118,099 คน
- เขตเลือกตั้งที่ 6 แขวงหลวงพระบาง 283,154 คน
- เขตเลือกตั้งที่ 7 แขวงไซยะบูลี 278,889 คน
- เขตเลือกตั้งที่ 8 แขวงหัวพัน 160,596 คน
- เขตเลือกตั้งที่ 9 แขวงเชียงขวาง 163,582 คน
- เขตเลือกตั้งที่ 10 แขวงเวียงจันทน์ 283,358 คน
- เขตเลือกตั้งที่ 11 แขวงบอลิคำไซ 172,672 คน
- เขตเลือกตั้งที่ 12 แขวงคำม่วน 272,459 คน
- เขตเลือกตั้งที่ 13 แขวงสะหวันนะเขต 539,822 คน
- เขตเลือกตั้งที่ 14 แขวงสาละวัน 223,722 คน
- เขตเลือกตั้งที่ 15 แขวงจำปาสัก 480,719 คน
- เขตเลือกตั้งที่ 16 แขวงเซกอง 69,784 คน
- เขตเลือกตั้งที่ 17 แขวงอัตตะปือ 94,803 คน
- เขตเลือกตั้งที่ 18 แขวงไซสมบูน 60,015 คน

สมาชิกสภาแห่งชาติ ชุดที่ 9 มี 164 คน มีผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง 224 คน ส่วนสมาชิกสภาประชาชนขั้นแขวง ชุดที่ 2 มี 492 คน ผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งมี 789 คน เป็นผู้หญิง 227 คน (29%) ชาย 562 คน (71%)

ที่มาของผู้ลงสมัครสมาชิกสภาประชาชน 789 คน มาจากหน่วยงานขั้นแขวง 273 คน หน่วยงานขั้นเมือง 498 คน รัฐวิสาหกิจ 2 คน และธุรกิจภาคเอกชน 16 คน

เมื่อแบ่งตามชาติพันธุ์ ผู้ลงสมัครที่เป็นชนเผ่าลาว-ไต มี 580 คน มอญ-เขมร 118 คน และม้ง-อิ้วเมี่ยน 65 คน จีน-ทิเบต 26 คน

อายุของผู้ลงสมัคร ตั้งแต่ 45 ปีลงมา มี 298 คน 46-55 ปี มี 406 คน 56-60 ปี มี 83 คน และ 60 ปีขึ้นไป มี 2 คน

ระดับการศึกษา จบระดับวิชาชีพเฉพาะ ขั้นต้น 12 คน ขั้นกลาง 74 คน ขั้นสูง 179 คน ปริญญาตรี 354 คน ปริญญาโท 158 คน และปริญญาเอก 12 คน
 

ขั้นตอนหลังจากปิดหีบเลือกตั้งในวันนี้แล้ว คาดว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการประมาณวันอังคารที่ 23 หรือวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ จากนั้นจะมีการนัดประชุมสภาแห่งชาติชุดใหม่ภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อคัดเลือกประธานและรองประธานสภา รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่จะได้รับตำแหน่งสำคัญในการบริหารประเทศ ได้แก่ ประธานประเทศ นายกรัฐมนตรี ประธานศาลประชาชนสูงสุด สุดท้ายจะมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เพื่อเข้าบริหารประเทศต่อไป

ก่อนหน้านี้ ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคมที่ผ่านมา พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้จัดประชุมสมาชิกทั่วประเทศครั้งที่ 11 และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคชุดใหม่ 13 คน ซึ่งที่ประชุมได้เลือกนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่ คณะบริหารศูนย์กลางพรรค ซึ่งมีการคาดหมายว่านายทองลุน จะได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานประเทศ ต่อจากนายบุนยัง วอละจิด ประธานประเทศคนปัจจุบัน แต่ต้องได้รับการแต่งตั้งจากสภาแห่งชาติชุดที่ 9 เสียก่อน

ส่วนตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มีการคาดหมายว่าจะเป็นนายสอนไซ สีพันดอน ลูกชายของนายคำไต สีพันดอน อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานประเทศลาว โดยปัจจุบัน นายสอนไซดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน.

 

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน