header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

พม่ามุ่งมั่นตั้งเป้าประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนภายในปี 2573

ASEAN News

16 กันยายน 2557 : ซินหวา - พม่าให้คำมั่นที่จะเพิ่มความพยายามขึ้นจากเดิมอีกเป็น 2 เท่าเพื่อตอบสนองเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนภายในปี 2573 / ขิ่น หม่อง โซ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานไฟฟ้าพม่า ระบุว่า ทางการกำลังดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมความพยายามในการผลิตไฟฟ้าที่รวมทั้งดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่มายังภาคส่วนนี้

รายงานระบุว่า มีประชาชนชาวพม่าประมาณ 200,000 ครัวเรือน เข้าถึงไฟฟ้าในแต่ละปี แต่ด้วยอัตราการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน อาจต้องใช้เวลาถึง 36 ปี จึงจะครอบคลุมทุกครัวเรือน ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายในปี 2573 และเพื่อให้บรรลุเป้าดังกล่าว พม่าจำเป็นต้องจ่ายไฟให้แก่ประชาชนราว 7.2 ล้านครัวเรือน ภายในระยะเวลา 16 ปี

 

 

อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าของพม่าคาดว่าจะดีขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า เมื่อธนาคารโลกกำลังจะลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์ ในภาคพลังงานของประเทศ ที่รวมทั้งการผลิต การส่งกำลัง และการจ่ายไฟฟ้า

ธนาคารโลกระบุว่า พม่าสามารถเพิ่มการเข้าถึงไฟฟ้าให้ครอบคลุม 50% ของประชากรในปี 2563 จากการระดมทุน และภาคเอกชน ที่จะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายการเข้าถึงไฟฟ้าแห่งชาติของรัฐบาลในปี 2573 ได้ทัน

ขณะเดียวกัน ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ยังให้พม่ากู้ยืมทุนก้อนใหม่ จำนวน 60 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ปรับปรุงเครือข่ายการจ่ายพลังงานของประเทศ

สถิติล่าสุดของกระทรวงพลังงาน ระบุว่า เขื่อนไฟฟ้าทุกแห่งของประเทศในเวลานี้มีขนาดการผลิตรวมทั้งหมด 4,361 เมกะวัตต์ ส่วนข้อมูลทางการอื่นๆ ชี้ว่า การลงทุนจากต่างชาติอยู่ที่ภาคพลังงานมากที่สุดที่ 19,280 ล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่ปลายปี 2531 จนถึงเดือน มิ.ย.2557 คิดเป็น 41.28% ของการลงทุนทั้งหมด.

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน