header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

นักท่องเที่ยวอาเซียนเยือนกัมพูชา 1.83 ล้านคน ในปี 2556์

ASEAN News

23 กุมภาพันธ์ 2557 : ซินหวา - นักท่องเที่ยวจากประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดินทางเยือนกัมพูชา 1.83 ล้านคน ในปี 2556 ที่ผ่านมา จำนวนเพิ่มขึ้น 21% จากทั้งหมด 1.51 ล้านคน ในปีก่อนหน้านี้ กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา เผยวันนี้ (23)

รายงานระบุว่า จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เยือนกัมพูชาตลอดปี 2556 ทั้งหมด 4.2 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวจากอาเซียนถึง 43% โดยนักท่องเที่ยวจากเวียดนาม เดินทางเยือนกัมพูชามากที่สุดจากในกลุ่ม ด้วยจำนวน 854,100 คน รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวจากลาว ที่ 414,530 คน และไทย 221,260 คน

 

 

ส่วนนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ อยู่ในเป็นอันดับ 4 และ 5 ด้วยจำนวนทั้งหมด 130,700 คน และ 119,000 คน ตามลำดับ ขณะที่นักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์ มีทั้งหมด 57,800 คน อินโดนีเซีย 28,200 คน พม่า 5,100 คน และจากบรูไน 814 คน

อัง กิม เอียง ประธานสมาคมผู้ให้บริการการท่องเที่ยว ที่เป็นตัวแทนของบริษัททัวร์ท่องเที่ยวกว่า 220 บริษัท ระบุว่า จำนวนนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนที่เดินทางเยือนกัมพูชาขยายตัวขึ้น เนื่องมาจากการเชื่อมโยงระหว่างกัมพูชา และประเทศสมาชิกอื่นๆ ในภูมิภาค ทั้งทางบก และทางอากาศดีขึ้น “ข้อตกลงการยกเว้นวีซ่าระหว่างกัมพูชา และประเทศสมาชิกอาเซียน ช่วยให้ชาวอาเซียนเดินทางเยือนกัมพูชามากขึ้น และยิ่งไปกว่านั้น กัมพูชา ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดใจอีกมากมาย” นายอัง กิม เอียง กล่าวกับสำนักข่าวซินหวา

กัมพูชา มีแหล่งมรดกโลก 2 แห่ง คือ ปราสาทนครวัด สมัยศตวรรษที่ 12 ใน จ.เสียมราฐ และปราสาทพระวิหาร สมัยศตวรรษที่ 11 ใน จ.พระวิหาร นอกจากนั้น กัมพูชายังมีแนวชายฝั่งทะเลที่สวยงาม ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอ่าวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีความยาว 450 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จ.เกาะกง จ.พระสีหนุ จ.กัมโป๊ต และ จ.แก้บ.

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเ้จอร์ .    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน