header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

“ลาว“ ติดโผโตเร็วสุดในโลก

ASEAN News

4 กุมภาพันธ์ 2557 : สำนัก ข่าววีโอเอ ลาว รายงานว่า ลาวเป็นหนึ่งใน 10 ประเทศที่เศรษฐกิจจะโตเร็วสุดในปีนี้ ซึ่งจะขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 8.5% ตามการวิจัยของ The Economist Intelligence Unit

โดยระบุเพิ่มเติมว่า การขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้เป็นผลมาจากการให้สัมปทานต่างชาติเข้ามาทำสัมปทานและขายทรัพยากรธรรมชาติอย่างกว้างขวาง

 

ด้านนายทองสิน ทำมะวง นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจของลาวยังไม่มั่นคง และมีศักยภาพน้อย ถึงแม้จะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วก็ตาม แต่พื้นฐานการผลิตสินค้ายังพึ่งพิงการขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้ง นี้ สปป.ลาวให้สัมปทานบริษัทต่างชาติกว่า 470 โครงการ มีมูลค่ารวมกันถึง 5,900 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ สปป.ลาวมีแผนที่จะร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 8 ระหว่างปี 2559-2563 ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ สปป.ลาวมีการเติบโตระหว่าง 8.5-9%

ส่วนประเทศที่ติดอันดับเติบโตเร็วอื่นๆ ได้แก่ ติมอร์-เลสเต อิรัก มองโกเลีย เซียร์ราลีโอน เติร์กเมนิสถาน ภูฏาน ลิเบีย เอริเทรีย และแซมเบีย

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : ประชาชาติ .    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน