header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

เปิดสะพานข้ามโขงเชื่อม "เชียงลาบ-เมืองลอง" คน 2 ชาติข้ามไปมาได้นาน 14 วัน

ASEAN News

29 มกราคม 2567 :  เปิดสะพานมิตรภาพลาว-พม่าให้ประชาชน 2 ฝั่งข้ามโขงไปมาหากันและพำนักในฝั่งตรงข้ามได้ยาว 14 วัน คนลาวเข้ารัฐชานไปไกลได้ถึงเมืองยองกับท่าขี้เหล็ก ส่วนคนพม่าข้ามไปได้ถึงเมืองหลวงน้ำทา และแขวงบ่อแก้ว

วันที่ 25 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ได้มีพิธีเปิดสะพานมิตรภาพลาว-พม่า ข้ามแม่น้ำโขงเพื่อใช้เป็นช่องทางให้ประชาชนจาก 2 ประเทศ สามารถเดินทางข้ามไปมาหากันได้อีกครั้ง รวมถึงใช้เป็นช่องทางขนส่งสินค้าที่มีการซื้อขายกันระหว่างลาวกับพม่า และระหว่างพม่ากับจีน โดยตัวแทนที่ไปร่วมพิธี ได้แก่ นายสีวิไล ปันแก้ว รองเจ้าแขวงหลวงน้ำทา และอู อ่องส่อเอ มุขมนตรีรัฐชาน

 

สะพานมิตรภาพลาว-พม่า ยาว 691.6 เมตร ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 8.5 เมตร มีทางเท้า 2 ฝั่ง กว้างฝั่งละ 1.2 เมตร ใช้งบประมาณก่อสร้าง 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รัฐบาลพม่าและลาว เป็นผู้ลงทุนฝ่ายละ 50% ที่ตั้งสะพานอยู่ระหว่างเมืองเชียงลาบ จังหวัดท่าขี้เหล็ก รัฐชานตะวันออก กับบ้านห้วยกุ่ม เมืองลอง แขวงหลวงน้ำทา เชิงสะพานฝั่งลาวอยู่ห่างจากเมืองเชียงกกขึ้นไปทางทิศเหนือ 15 กิโลเมตร และมีถนนยาว 80 กิโลเมตรที่เชื่อมไปถึงเมืองสิง ซึ่งมีด่านชายแดนปางไฮเป็นช่องทางขนส่งสินค้าข้ามไปยังเมืองหล้า เขตปกครองตนเองชนชาติไต สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ของจีน

ตำแหน่งของสะพานมิตรภาพลาว-พม่า อยู่ห่างจากกรุงเนปีดอ 940 กิโลเมตร ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ 698 กิโลเมตร ห่างจากกรุงฮานอย 1,020 กิโลเมตร และห่างจากชายแดนพม่า-อินเดีย-บังกลาเทศ 1,868 กิโลเมตร

หลังจากเปิดใช้สะพานในวันที่ 25 มกราคม ประชาชนจาก 2 ฝั่งสามารถใช้หนังสือผ่านแดนและบัตรผ่านแดนชั่วคราวเพื่อข้ามและไปพำนักยังอีกฝั่งหนึ่งได้ ระยะเวลาการพำนักสูงสุด 14 วัน 13 คืน โดยคนลาวสามารถข้ามไปได้ถึงเมืองยอง และเมืองท่าขี้เหล็ก รัฐชาน ส่วนชาวพม่าสามารถข้ามไปได้ถึงเมืองสิง เมืองหลวงน้ำทา และแขวงบ่อแก้ว

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ของพม้าได้ร่วมลงนามร่วมสร้างสะพานมิตรภาพ กับ พล.ท.จุมมาลี ไซยะสอน ประธานประเทศลาว ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ต่อมาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 มีพิธีวางศิลาฤกษ์เริ่มต้นก่อสร้าง และมีพิธีเปิดใช้สะพานอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558

อย่างไรก็ตาม ช่วงแรกมีผู้ใช้สะพานข้ามไปมาไม่มากนัก เพราะยังติดขัดเรื่องระเบียบข้ามแดนของ 2 ประเทศ รถส่วนใหญ่ที่ใช้สะพานเป็นรถบรรทุกที่ขนน้ำมันจากจีนผ่านลาวข้ามเข้าไปขายในรัฐขาน ต่อมาเมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 สะพานได้ถูกปิดห้ามทั้งรถและคนข้ามผ่าน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ได้มีการอนุญาตให้เฉพาะรถบรรทุกสามารถขนส่งสินค้าข้ามสะพานได้อีกครั้ง เพื่อส่งเสริมการค้าข้ามแดนระหว่างพม้า ลาว และจีน กระทั่งเพิ่งมีพิธีเปิดให้ประชาชนสามารถใช้สะพานข้ามไปมาหากันได้อีกครั้ง ในวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา.

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน