header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

ชาวพม่าทะลัก "สถานทูตไทย" ขอวีซ่า คนยังล้นแม้แจกบัตรคิวล่วงหน้า 3 วัน

ASEAN News

17 กุมภาพันธ์ 2567 : ชาวพม่ายังคงแห่ไปขอวีซ่าเดินทางมาประเทศไทย สถานทูตต้องใช้วิธีแจกบัตรคิวล่วงหน้าให้มายื่นคำร้องในวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ วันละ 400 คน แต่แป๊บเดียวคิวเต็มหมด คนที่หวังคิวยื่นคำร้องตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ ต้องรอสถานทูตว่าจะแจกบัตรคิวอีกครั้งเมื่อไหร่

วานนี้ (16 ก.พ.) สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำพม่า ได้มีประกาศฉบับที่ 4/2557 มีเนื้อหาว่า ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. สถานทูตจะเริ่มแจกบัตรคิวล่วงหน้าสำหรับผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ และวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 400 ใบต่อวัน

ผู้ที่จะมารับบัตรคิวต้องแสดงหนังสือเดินทางของตนเอง และจะได้รับบัตรคิวคนละ 1 ใบ บัตรคิวไม่สามารถส่งต่อให้ผู้อื่นได้ โดยสถานทูตจะปฏิเสธคำร้องและขึ้นบัญชีดำ (blacklist) ผู้ที่ปลอมแปลงบัตรคิว หรือส่งต่อบัตรคิวให้ผู้อื่น กรณีที่ผู้ได้รับบัตรคิวแล้วทำบัตรคิวสูญหาย สถานทูตขอสงวนสิทธิไม่รับคำร้อง ขอให้ผู้ที่ได้รับบัตรคิวแล้วเตรียมเอกสารประกอบคำร้องให้ครบถ้วน

สำหรับการบริหารจัดการคิวในวันทำการอื่น ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป สถานทูตจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกันนี้ สถานทูตได้เน้นย้ำว่าผู้ที่ถือหนังสือเดินทางพม่าที่ต้องการพำนักอยู่ในไทยไม่เกิน 14 วัน สามารถเดินทางไปประเทศไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

 

อย่างไรก็ตาม หลังมีประกาศฉบับที่ 4/2567 ออกมาได้ไม่นาน ช่วงบ่ายของวันเดียวกัน (16 ก.พ.) เพจเฟซบุ๊กของสถานทูตได้โพสต์แจ้งการด่วน มีเนื้อหาดังนี้

เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตได้แจกบัตรคิวเพื่อยื่นขอวีซ่าสำหรับวันจันทร์ที่ 19 วันอังคารที่ 20 และวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 วันละ 400 ใบ เต็มจำนวนแล้ว

ดังนั้น ในวันจันทร์ที่ 19 และวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สถานเอกอัครราชทูตจะไม่แจกบัตรคิวเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าที่หน้าสถานเอกอัครราชทูต โดยจะเปิดให้เฉพาะผูัที่ได้รับบัตรคิวแล้วเท่านั้นที่สามารถมายื่นคำร้องขอวีซ่าได้ ตามวันและรายละเอียดของบัตรคิวที่ได้รับ

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับบัตรคิวสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ให้ทราบโดยทั่วกันในโอกาสต่อไป.
แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน