header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

กัมพูชาเตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้เด็กอายุ 12-17 ปี

ASEAN News

18 กรกฎาคม 2564 : นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชายืนยันว่า กัมพูชาจะเริ่มฉีดวัคซีนให้เด็กที่มีอายุ 12-17 ปี ในเร็วๆ นี้

ผู้นำเขมรระบุว่า กัมพูชามีเด็กที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี ราว 2 ล้านคน ดังนั้น ประเทศจึงต้องการวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มอีก 4 ล้านโดส และการฉีดวัคซีนให้พลเมืองที่อายุน้อย สามารถดำเนินการได้เมื่อการฉีดวัคซีนให้พลเมืองที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปสิ้นสุดลงหรือดำเนินการไปพร้อมกัน โดยกรุงพนมเปญและ จ.กันดาล ยังคงเป็นพื้นที่สำคัญลำดับแรก รองลงมาคือ จ.พระสีหนุ

 

นายกรัฐมนตรีฮุนเซนเรียกร้องให้พ่อแม่และผู้ปกครองเด็กทั้งหมดเตรียมพร้อมนำบุตรหลานไปเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนเพื่อฟื้นเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนสำหรับเด็กอายุระหว่าง 12-17 ปี จะดำเนินการตามความสมัครใจ ผู้นำเขมรกล่าวย้ำ และเตือนประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันดูแลสุขภาพอย่างเคร่งครัด แม้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ตาม.


แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน