header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

ทางด่วน “เวียงจันทน์-ปากเซ” เตรียมแจ้งเกิด 617 กม. เชื่อมลาวเหนือ-ใต้

ASEAN News

29 พฤษภาคม 2564 :รัฐบาลลาวพิจารณาเดินหน้าสร้างทางด่วนสายใต้ “เวียงจันทน์-ปากเซ” ระยะทาง 617 กิโลเมตร ขณะนี้รายละเอียดโครงการถูกส่งถึงสำนักงานนายกรัฐมนตรีแล้ว รอเพียงคำอนุมัติจากพันคำ วิพาวัน เท่านั้น

หนังสือพิมพ์ The Laotian Times มีรายงานเมื่อวานนี้ (28 พ.ค.) ว่า โครงการก่อสร้างทางด่วนสายใต้ เชื่อมระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์ถึงเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก เริ่มมีความคืบหน้า โดยคณะกรรมาธิการที่รับผิดชอบโครงการนี้ได้ส่งรายละเอียดของโครงการทั้งหมดไปยังสำนักงานนายกรัฐมนตรีแล้ว ขณะนี้รอเพียงให้นายกรัฐมนตรี พันคำ วิพาวัน พิจารณาอนุมัติเท่านั้น

ทางด่วนสายนี้ได้ถูกบรรจุไว้แล้วในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่นระยะเวลาเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปยังเมืองปากเซ ที่ปกติต้องใช้เวลามากกว่า 10 ชั่วโมง โดยจะสร้างเป็นทางด่วนคู่ขนานไปกับทางหลวงหมายเลข 13 (ใต้) ระยะทางรวม 617 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นจากถนน 450 ปีในนครหลวงเวียงจันทน์ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 5 ช่วง ประกอบด้วย

ช่วงที่ 1 จากนครหลวงเวียงจันทน์ไปยังเมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ ระยะทาง 126 กิโลเมตร สามารถลดเวลาเดินทางจากปกติที่ใช้เส้นทาง 13 (ใต้) ลงไปได้มากกว่า 1 ชั่วโมง
ช่วงที่ 2 จากเมืองปากซัน มีจุดเริ่มต้นจากสี่แยกเวียงจันทน์-ฮานอย ไปยังสี่แยกเส้นทางสาย 12 เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ระยะทาง 164 กิโลเมตร
ช่วงที่ 3 จากสี่แยกเส้นทางสาย 12 เมืองท่าแขก ไปยังสี่แยกเส้นทางหมายเลข 9 แขวงสะหวันนะเขต ระยะทาง 117 กิโลเมตร
ช่วงที่ 4 จากสี่แยกเส้นทางหมายเลข 9 สะหวันนะเขต ไปยังสี่แยกเส้นทางหมายเลข 18 แขวงสาละวัน ระยะทาง 128 กิโลเมตร
ช่วงที่ 5 จากสี่แยกเส้นทางหมายเลข 18 สาละวัน ไปยังเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ระยะทาง 82 กิโลเมตร

 

ยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขงบประมาณก่อสร้างทางด่วนสายนี้ แต่รัฐบาลลาวได้คัดเลือกบริษัทที่จะเข้ามาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแต่ละช่วงไว้แล้ว เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างของลาว 2 บริษัท และบริษัทของจีนอีก 2 บริษัท แต่การศึกษาความเป็นไปได้ต้องถูกล่าช้าออกไป เนื่องจากเกิดการระบาดของโควิด-19 ขึ้น ตั้งแต่เมื่อต้นปี 2563

หากทางด่วนเวียงจันทน์-ปากเซ สร้างเสร็จ จะทำให้โครงข่ายเส้นทางคมนาคมในลาวให้มีความสมบูรณ์ เพราะถนน 450 ปี ที่เป็นจุดเริ่มต้นของทางด่วนสายใต้เส้นนี้ สามารถเชื่อมเข้ากับทางด่วนสายเหนือ “เวียงจันทน์-วังเวียง” ที่เพิ่งเปิดใช้งานไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และมีแผนสร้างต่อขึ้นไปถึงชายแดนลาว-จีน ที่เมืองบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา ในอนาคต

นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมเข้ากับทางด่วนสาย “เวียงจันทน์-ฮานอย” ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง แต่เป็นข้อตกลงที่กระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวกับเวียดนามได้ทำร่วมกันไว้ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจากลาวไปออกทะเลที่ท่าเรือน้ำลึกหวุงอ๋าง จังหวัดฮาติงห์

ทางด่วน “เวียงจันทน์-ฮานอย” คาดว่าต้องใช้งบประมาณมากกว่า 4,500 ล้านดอลลาร์ โดยสร้างเป็นถนน 6 เลน ยาว 707 กิโลเมตร แบ่งเป็นช่วงที่อยู่ในลาว 365 กิโลเมตร ในเวียดนาม 342 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นจะสร้างขนานกับเส้นทาง 13 (ใต้) จากเวียงจันทน์ถึงเมืองปากซัน จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันออก ผ่านเมืองเวียงทอง ถึงชายแดนลาว-เวียดนาม ที่ด่านน้ำออน-แทงถุย เมืองแทงเจือง จังหวัดเหง่ะอาน และสร้างต่อไปตามทางหลวงหมายเลข 46 จนเชื่อมเข้ากับทางด่วนภาคเหนือตอนใต้ของเวียดนามไปจนถึงกรุงฮานอย.

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน