header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

‘ฮุนเซน’ สั่งลงโทษหนักพวกลอบข้ามแดนหนีกักตัวเสี่ยงทำโควิดระบาด

ASEAN News

15 กุมภาพันธ์ 2564 :MGR ออนไลน์ - นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดตามกฤษฎีกาย่อยว่าด้วยมาตรการด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและตอบสนองการระบาดของโรคระหว่างประเทศที่ด่านชายแดน

จากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ในวันนี้ (15) ผู้นำเขมรได้สั่งให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมทบทวนระดับของการลงโทษ หลังพบว่าแรงงานชาวกัมพูชาจำนวนมากที่เดินทางกลับจากไทย พยายามหลบหนีการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งสร้างความเสี่ยงสูงที่เชื้อโควิด-19 จะแพร่กระจายในชุมชน

“ในขณะที่บางคนกำลังกักตัวอย่างถูกต้อง มีบางคนพยายามหลบหนีอย่างผิดกฎหมาย หากเรายังละเลย สถานการณ์เลวร้ายอาจเกิดขึ้น” นายกฯ ฮุนเซนกล่าว

ฮุนเซนยังกล่าวอีกว่า มีแรงงานเขมรเดินทางกลับจากไทยหลบหนีการลาดตระเวนบริเวณชายแดนใน จ.บ้านใต้มีชัย (บันเตียเมียนเจย) เมื่อเย็นวันอาทิตย์ และเหยียบกับระเบิด ซึ่งการข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายไม่เพียงแต่สร้างความเสี่ยงที่โควิด-19 จะแพร่กระจายในชุมชนเท่านั้น แต่บุคคลผู้นั้นยังกลายเป็นผู้พิการหลังเสียแขนขาอีกด้วย

 

ทั้งนี้ กฤษฎีกาย่อยว่าด้วยมาตรการสุขภาพเพื่อป้องกันและตอบสนองการระบาดของโรคระหว่างประเทศที่ด่านชายแดน ที่ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย.2558 ระบุว่า ผู้โดยสารหรือยานพาหนะที่หลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่หรือไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินมาตรการด้านสุขภาพหรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในกฤษฎีกาย่อยจะถูกปรับระหว่าง 50-250 ดอลลาร์ ขณะเดียวกัน ผู้ละเมิดยังต้องเผชิญต่อการดำเนินการตามกฎหมายอาญาและกฎระเบียบตามระดับของอาชญากรรมที่ก่อขึ้นด้วย

นายกรัฐมนตรีฮุนเซนเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้มงวดกับการดำเนินการมาตรการทางกฎหมายและดำเนินการอย่างเข้มงวดกับหัวหน้าแก๊งที่ลอบพาคนข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ จนถึงวันที่ 14 ก.พ.2564 กัมพูชามีแรงงานเดินทางกลับจากไทยอย่างน้อย 35,665 คน ในจำนวนดังกล่าวกักตัวอยู่ในศูนย์กักโรคทั้งหมด 11,857 คน และพบติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 89 คน.

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน