header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

รำลึก วันก่อตั้งอาเซียน
 
ASEAN News

8 สิงหาคม 2556 : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 วันก่อตั้ง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ "สมาคมอาเซียน" (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ ได้ร่วมกันลงนามใน "คำประกาศอาเซียน" (ASEAN Declaration) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการครองชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ และความเจริญในทางเทคนิค วิชาการร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ต่อมาได้รับประเทศสมาชิกเพิ่มเติมคือ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และ กัมพูชา รวมเป็น 10 ประเทศ

 

ทั้งนี้อาเซียนมีจุดเริ่มต้นมาจาก สมาคมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ "อาสา" (Association of Southest Asia - ASA) ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2509 แต่ดำเนินมาได้ไม่นานก็ต้องหยุดชะงักเนื่องจากความผันผวนทางการเมือง ในที่สุดก็ยุบรวมเข้า เป็นสมาคมอาเซียน และดำเนินกิจกรรมมาจนถึงปัจจุบัน

สำนักงานใหญ่ของอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยให้ประตัวแทนของประเทศสมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเลขาธิการของสมาคม ล่าสุดอาเซียนได้แต่งตั้งให้ เล ลุง มินห์ ตัวแทนจากประเทศเวียดนาม รับตำแหน่งต่อจาก ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ซึ่งเป็นตัวแทนจากประเทศไทยที่เพิ่งหมดวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : สนุกพีเดีย

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน