header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

สมรภูมิแข่งขันเดือด-ไร้กำแพงภาษี! "ฟิลิปปินส์"หวั่น"เออีซี"ทำชาวนา"สูญเสียรายได้-ตกงาน"
 
ASEAN News

20 กรกฏาคม 2556 : ผู้ส่งออกบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์กลัวว่า ชาวนาจะสูญเสียรายได้และตกงาน หากว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากประเทศสมาชิกอาเซียนชาติอื่นเริ่มที่จะ "ไหลทะลัก" เข้ามา จากการไร้ซึ่งกำแพงภาษีนำเข้า

นายคอนราโด ที. เฮอร์นาเอซ ผู้อำนวยการบริหารของบริษัทฟิล เอ็กซ์พอร์ต 11 หนึ่งในสมาชิกสมาคมผู้ส่งออกมินดาเนากล่าวในการแถลงข่าวที่โรงแรมมาร์โคโปโล ในเมืองดาเวาซิตี้ เมืองเอกของเกาะมินดาเนาว่า "เราจะไม่มีสินค้าสำหรับส่งออกเมื่อมีสินค้าอาเซียนหลั่งไหลเข้ามา ชาวนาทั้งหมดที่นี่จะตกงาน"

 

นายเฮอร์นาเอซกล่าวถึงแผนการของรัฐบาลฟิลิปปินส์ในการเข้ารวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 ซึ่งย่างก้าวดังกล่าวจะรวมเอาเขตเศรษฐกิจของชาติสมาชิกอาเซียนเป็นตลาดเดียวในการตอบสนองอุปสงค์ของสินค้า บริการ แรงงาน และการลงทุน

ดุลการค้าของฟิลิปปินส์ยังตามหลังประเทศอื่นๆ ในอาเซียนอยู่มาก โดยจากเดือนมิถุนายนปีที่แล้วถึงเดือนมิถุนายนปีนี้ ฟิลิปปินส์ได้ดุลการค้าเพียง 117 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ สิงคโปร์เกินดุลการค้า 787 ล้านดอลลาร์ ไทยเกินดุลการค้า 477 ล้านดอลลาร์ มาเลเซียเกินดุลการค้า 424 ล้านดอลลาร์ และเวียดนามเกินดุลการค้า 227 ล้านดอลลาร์ (ดาเวาทูเดย์)

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : มติชน

 

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน