header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

ลาวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการกองทัพอากาศอาเซียน

 
ASEAN News

4 พฤศจิกายน 2556 : หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ ไทม์ส ของลาว รายงานจากกรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว เมื่อวันที่ 4 พ.ย.ว่า บรรดาผู้บัญชาการกองทัพอากาศชาติสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือเอเอซีซี (AACC) เริ่มประชุมประจำปีครั้งที่ 10 ในกรุงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาวเมื่อวานนี้ เพื่อหารือแนวทางการขยายความร่วมมือ โดยการประชุมครึ่งวัน ซึ่งลาวเป็นเจ้าภาพครั้งแรก มุ่งเน้นไปที่กรอบ “หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพและการพัฒนา”

 

ในการกล่าวเปิดการประชุมครั้งนี้ พันเอกคำผาด พิมมะหาไซ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทัพอากาศลาว และเป็นประธานการประชุม กล่าวว่า กรอบดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้แข็งแกร่งระหว่างกองทัพอากาศอาเซียน ในเรื่องของความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ หรือเอชเอดีอาร์ (HADR) ซึ่งหลังเปิดการประชุม บรรดาผู้บัญชาการกองทัพอากาศอาเซียน ก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือของกองทัพอากาศอาเซียนเกี่ยวกับเอชเอดีอาร์

พันเอกคำผาด กล่าวว่า ภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายอย่าง ที่เห็นชัดเจนคือปัญหาโลกร้อน แผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ พายุ น้ำท่วม ความแห้งแล้ง และโรคระบาดต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นสาเหตุให้เกิดความสูญหายอย่างใหญ่หลวงทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ต้องสร้างกลไกเพื่อความร่วมมือในเอชเอดีอาร์ ภายในกองทัพอากาศอาเซียน ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องหารือกันในการประชุมครั้งนี้

ส่วนการประชุมครั้งที่ 11 จะขึ้นในพม่า

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เดลินิวส์ .    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน