header-photo

asean-info.com

 

  เวียดนาม - บุคคล / สถานที่ / เหตุการณ์สำคัญ 

 

บุคคลสำคัญ : เวียดนาม

vietnam flagโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh)
โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh)
นักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่ของเวียดนาม เป็นผู้นำการต่อต้านการยึดครองของฝรั่งเศส และเรียกร้องเอกราชให้กับประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ยังเป็นผู้รวมเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และหลังจากที่สิ้นสุดสงครามเวียดนาม ก็มีการเปลี่ยน ชื่อเมือง ไซ่ง่อน (Saigon) เป็น โฮจิมินห์ซิตี้ (Ho Chi Minh City) เพื่อเป็นเกียรติแก่ โฮจิมินห์

 

vietnam flagนายพล หวอ เหวียนยาบ (Vo Nguyen Giap)
นายพล หวอ เหวียนยาบ (Vo Nguyen Giap)
นักการทหารผู้ยิ่งใหญ่ของกองทัพเวียดนาม เป็นผู้บัญชาการรบในสงคราม และเป็นมือขวาคนสำคัญของโฮจิมินห์

 

 

สถานที่สำคัญ : เวียดนาม

หมู่โบราณสถานเมืองเว้ (Complex of Hue Monuments)
vietnam flagหมู่โบราณสถานเมืองเว้ (Complex of Hue Monuments) :
ตั้งอยู่ในเวียดนามตอนกลาง เว้เป็นอดีตเมืองหลวงของเวียดนาม ในสมัยราชวงศ์เหงียน ช่วง พ.ศ. 2345-2488 เมืองเก่าแห่งนี้นอกจากจะเคยเป็นศูนย์กลางทางการเมืองแล้ว ยังเคยเป็นศูนย์กลางทางศาสนา และวัฒนธรรมอีกด้วย องค์การยูเนสโกยกย่องสถานที่แห่งนี้ ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อ พ.ศ. 2536

 

อ่าวฮาลอง (Halong Bay)
vietnam flagอ่าวฮาลอง (Halong Bay) :
เป็นอ่าวหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ย (Tonkin) อยู่ทางตอนเหนือของเวียดนาม อ่าวแห่งนี้เป็นแหล่งที่รวมเกาะหินปูน ไว้มากกว่า 1,600 เกาะ บางเกาะก็จะมีถ้ำขนาใหญ่อยู่ภายใน โดยถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในนี้คือ ถ้าเสาไม้ หรือชื่อเดิมว่า "กร็อตเดแมร์แวย์ (Grotte des Merveilles)" องค์กรยูเนสโกยกย่องสถานที่แห่งนี้ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี พ.ศ. 2537

  

เมืองโบราณฮอยอัน (Hoi An Ancient Town)
vietnam flagเมืองโบราณฮอยอัน (Hoi An Ancient Town) :
อยู่บรเวณริมฝั่งทะเลจีนใต้ ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม เป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานสถาปัตยกรรมระหว่างชาวพื้นเมืองและชาวต่างชาติ องค์การยูเนสโกยกย่องสถานที่แห่งนี้ให้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ. 2542

 

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หมี่เซิน (My Son Sanctuary)
vietnam flagสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หมี่เซิน (My Son Sanctuary) :
อยู่บริเวณภาคกลางของประเทศ สร้างด้วยศิลปะจามโบราณ มีเอกลักษณ์ของศาสนาฮินดู องค์การยูเนสโกยกย่องสถานที่แห่งนี้ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ. 2542

  

อุทยานแห่งชาติฟง งา-เค บัง (Phong Nha-Ke Bang National Park)
vietnam flagอุทยานแห่งชาติฟง งา-เค บัง (Phong Nha-Ke Bang National Park) :
อุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง ทำให้บริเวณอุทยานเป็นพื้นที่หินปูนที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชีย และยังเป็นสถานที่ 1 ใน 2 ของโลกที่เป็นหินปูนที่มีลำธารใต้ดินขนาดใหญ่อีกด้วย องค์การยูเนสโกยกย่องสถานที่แห่งนี้ให้เป็นมรดกโลก ทางธรรมชาติ เมื่อ พ.ศ. 2546

พระราชวังจักรพรรดิแห่งทังลอง-ฮานอย (Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long-Hanoi)
vietnam flagพระราชวังจักรพรรดิแห่งทังลอง-ฮานอย (Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long-Hanoi):
พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ลีเวียด เพื่อเป็นการประกาศเอกราชของชาวไดเวียด โดยสร้างอยู่บนซากป้อมเมืองของจีน องค์การยูเนสโกยกย่องสถานที่แห่งนี้ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ. 2553

พระราชวังแห่งราชวงศ์โฮ (Citadel of the Ho Dynasty)
vietnam flagพระราชวังแห่งราชวงศ์โฮ (Citadel of the Ho Dynasty) :
เป็นสถานที่ล่าสุดของเวียดนาม ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมาดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อพ.ศ. 2554 สร้างขึ้น ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14 โดยสร้างตามหลักฮวงจุ้ยและตกแต่งดอกไม้ตามหลักลัทธิขงจื๊อ ทำให้เขตพระราชฐานมี ภูมิทัศน์ที่สวยงาม

สุสานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh's Mausoleum)
vietnam flagสุสานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh's Mausoleum) :
เป็นสุสานขนาดใหญ่ของโฮจิมินห์ อดีตผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของเวียดนามที่ต่อสู้เพื่อเอกราช สุสานแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต

 

เหตุการณ์สำคัญ : เวียดนาม

-  2 กันยายน พ.ศ. 2488 โฮจิมินห์และพรรคเวียดมินห์ ของเวียดนามประกาศอิสรภาพจากฝรั่งเศส
25 สิงหาคม พ.ศ. 2488 จักรพรรดิบ่าวได๋ของเวียดนามประกาศสละราชสมบัติ
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 ฝรั่งเศสแพ้เวียดมินห์ที่เดียนเบียนฟู นำไปสู่การเจรจาสันติภาพที่เจนีวา แบ่งเวียดนามเป็น เวียดนามเหนือ เวียดนามใต้
2 สิงหาคม พ.ศ. 2507 กองทัพสหรัฐฯ กล่าวหาเวียดนามเหนือโจมตีเรือรบอเมริกันในอ๋าวตังเกี๋ย ถือเป็นการเริ่มสงครามอย่างเป็นทางการ
2 กันยายน พ.ศ. 2512 โฮจิมินห์ถึงแก่อสัญกรรม
27 มกราคม พ.ศ. 2516 เวียดนามเหนือบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐอเมริกา
30 เมษายน พ.ศ. 2518 ประธานาธิปดีเดืองวันมินห์แห่งเวียดนามใต้ประกาศยอมจำนนต่อเวียดนามเหนือ

 

vietnam flag     เวียดนาม     vietnam flag