header-photo

asean-info.com

  เวียดนาม - ธงชาติ/สัญลักษณ์   

 

ธงชาติ : เวียดนาม

ธงชาติเวียดนาม
เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีแดง กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ตรงกลางมีรูปดาวห้าแฉกสีเหลืองทอง
- สีแดงนั้นหมายถึงการต่อสู้เพื่อกู้เอกราชของชาวเวียดนาม
- สีเหลืองคือสีของชาวเวียดนาม
- ดาวห้าแฉก หมายถึงชนชั้นต่างๆ ในสังคมเวียดนาม คือ นักปราชญ์ ชาวนา ช่างฝีมือ พ่อค้า และทหาร
- ดาวสีทองหมายถึงการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

 

 

 

สัญลักษณ์ : เวียดนาม

สัญลักษณ์เวียดนาม
ตราแผ่นดินของเวียดนามมีรูปแบบเช่นเดียวกับประเทศคอมมิวนิสต์อื่นๆ มีรูปดาวสีเหลืองบนพื้นสีแดง มีรูปเฟือง และรวงข้าว หมายถึง ความร่วมมือกันระหว่างแรงงานภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ตามแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์ มีลักษณะคล้ายตราแผ่นดินของเยอรมัน

 

 

vietnam flag     เวียดนาม     vietnam flag