header-photo

asean-info.com

 

  มาเลเซีย - บุคคล / สถานที่ / เหตุการณ์สำคัญ 

 

บุคคลสำคัญ : มาเลเซีย

malaysia flagดร. มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด (Dr.Mahathir bin Mohamad)
ดร. มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด (Dr.Mahathir bin Mohamad)
เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 4 ดำรงตำแหน่งยาวที่สุด เป็นผู้วางรากฐานพัฒนาประเทศในรูปแบบของแผนพัฒนาประเทศที่มีชื่อว่า VISION 2020 ซึ่งเป็นผู้นำมาเลเซีย สู่ความเจริญทัดเทียมนานาประเทศ

 

malaysia flagตนกู อับดุล ราห์มาน (Tunku Abdul Rhaman)
ตนกู อับดุล ราห์มาน (Tunku Abdul Rhaman)
ผู้นำมาเลเซียไปสู่เอกราชและเป็นนายารัฐมนตรีคนแรกของประเทศ ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาของประเทศ (Bapa of Malaysia)

 

 

สถานที่สำคัญ : มาเลเซีย

เปโตรนาส ทาวเวอร์ (Petronas Twin Towers)
malaysia flagเปโตรนาส ทาวเวอร์ (Petronas Twin Towers):
ตั้งอยู่ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นตึกแฝด มีสะพานเชื่อมต่อระหว่างตึก มี 88 ชั้น และมีความสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก เป็นสัญลักษณ์อัน โดดเด่นของประเทศ

 

เมืองปุตราจายา (Putrajaya)
malaysia flagเมืองปุตราจายา (Putrajaya):
เป็นเมืองราชการแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นจากความคิดริเริ่มของ ดร.มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเมืองนี้มีความโดดเด่นด้านความสวยงาม ทันสมัย ประกอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล สถานที่ทางราชการ มัสยิด ศูนย์การค้า สนามกีฬา และที่อยู่อาศัย

  

เมืองมะละกา และจอร์จทาวน์ (Malacca and Georgetown)
malaysia flagเมืองมะละกา และจอร์จทาวน์ (Malacca and Georgetown):
ทั้งสองเมืองเป็นเมืองเก่าที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดาโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี พ.ศ. 2551 เพราะทั้งสองเมืองนี้เป็นศูนย์กลางการค้าและการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมระหว่างตะวันตกและตะวันออก ทำให้เกิดมรดาทางวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เห็นได้จากสถาปันยกรรมของสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น โบสถ์ จัตุรัสป้อมปราการ และอาคารบ้านเรือน

 

อุทยานแห่งชาติกีนาบาลู (Kinabalu National Park)
malaysia flagอุทยานแห่งชาติกีนาบาลู (Kinabalu National Park) :
ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบของภูเขากีนาบาลู ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดบนเกาะบอร์เนียว (มาเลเซียตะวันออก) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี พ.ศ. 2543 เพราะมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นแหล่งที่พบกล้วยไม้ และพืชกินแมลงหลายพันธ์ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ประจำถิ่นหลายชนิด

อุทยานแห่งชาติกุนุงมูลู (Gunung Mulu National Park)
malaysia flagอุทยานแห่งชาติกุนุงมูลู (Gunung Mulu National Park) :
ตั้งอยู่ในรัฐซาราวัก บนเกาะบอร์เนียว (มาเลเซียตะวันออก) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรราชาติในปี พ.ศ. 2543 มีความโดดเด่นด้านชีววิทยาและธรณีวิทยา มีพันธ์พืชกว่า 3,500 ชนิด และมีภูมิประเทศแบบเทือกเขาหินปูน ซึ่งทำให้มีถ้ำ หน้าผา และทางน้ำใต้ดินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และมีถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ ถ้ำซาราวัก แชมเบอร์ (The Sarawak Chamber)

 

เหตุการณ์สำคัญ : มาเลเซีย

-  31 สิงหาคม พ.ศ.2500 สหพันธ์มลายูได้รับอิสรภาพจากอังกฤษ
16 กันยายน พ.ศ.2506 สหพันธ์มลายู ซาบาห์ ซาราวัก และสิงคโปร์ รวมตัวกันเป็นสหพันธ์มาเลเซีย
16 กรกฏาคม พ.ศ.2524 ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สมัยแรก และดำรงตำแหน่งนานถึง 22 ปี
- 2 ธันวาคม พ.ศ. 2532 พรรคคอมมิวนนิสต์มลายาเซ้นสัญญาสันติภาพกับรัฐบาลมาเลเซีย

 

malaysia flag     มาเลเซีย     malaysia flag