header-photo

asean-info.com

 

  ลาว - บุคคล / สถานที่ / เหตุการณ์สำคัญ 

 

บุคคลสำคัญ : ลาว

lao flagเจ้าสุภานุวงศ์ (Prince Souphanouvong)
เจ้าสุภานุวงศ์ (Prince Souphanouvong)
หรือรู้จักในชื่อของ "เจ้าชายแดง (The Red Prince)" เป็ที่รักของชาวลาวจนเรียกขานกันว่า "ลุงประธาน" เป็นผู้นำในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศส และเป็นผู้ก่อตั้งขบวนการคอมมิวนิสต์ประเทศลาว ภายหลังได้รับเลือกเป็นประธานประเทศคนแรก จึงได้สละฐานันดรศักดิ์ในระบอบเก่า

 

lao flagไกสอน พมวิหาร (Kaysone Phomvihane)
ไกสอน พมวิหาร (Kaysone Phomvihane)
เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสาธารณรัฐประชาชนลาว ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเลขาธิการใหญ่คนแรกของพรรคปฏิวัติ ประชาชนลาว และเป็นผู้นำในการต่อต้านการปกครองของฝรั่งเศส และระบอบกษัตริย์ จนสามารถปลดปล่อยประเทศ ได้ในปี พ.ศ. 2518

 

 

สถานที่สำคัญ: ลาว

ประตูไซ (Patuxai)
lao flagประตูไซ (Patuxai):
หรือประตูชัย สร้างเพื่อระลึกถึงประชาชนลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์ อยู่ที่เมืองเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นการผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศส

 

หลวงพระบาง (Luang Prabang)
lao flagหลวงพระบาง (Luang Prabang):
เมืองหลวงเก่าทางเหนือที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2538 เนื่องจากมีวิถีชีวิตและบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ และมีวัดที่สวยงามเก่าแก่หลายแห่ง

  

วัดเชียงทอง (Wat Xieng Thong)
lao flagวัดเชียงทอง (Wat Xieng Thong):
เป็นวัดเก่าแก่อยู่ในเมืองหลวงพระบาง ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว มีจุดเด่นคือ ผนังด้านนอกของวิหารหน้าตกแต่งด้วยกระจกตัดชิ้นเล็ก ต่อกันเป็นภาพนิทาน และมีโรงเก็บพระโกศที่มีการแกะ สลักผนังด้านนอกไว้อย่างงดงาม

 

 

เหตุการณ์สำคัญ : ลาว

-  11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดในลาว เพื่อทำลายเส้นทางส่งกำลังของฝ่ายเวียดนามเหนือ จนทำให้ลาวกลายเป็นหนึ่งในประเทศ ที่ถูกระเบิดโจมตีมากที่สุดในโลก
2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 ขบวนการปะเทดลาวยึดอำนาจสำเร็จ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนาทรงสละราชบัลลังก์ สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2540 ลาวได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การค้าโลก (WTO)
- 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 ประเทศลาวสร้างเขื่อนปั่นไฟ "น้ำเทิน 2" เพื่อส่งออกไฟฟ้าขายประเทศเพื่อนบ้าน

 

lao flag     ลาว     lao flag