header-photo

asean-info.com

  บรูไนดารุสซาลาม - ธงชาติ/สัญลักษณ์   

 

ธงชาติ : บรูไน ดารุสซาลาม

ธงชาติบรูไนดารุสซาลาม
ลักษณะของธงชาตินั้นเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเหลือง ภายในมีแถบสีขาวและสีดำวางพาดตามแนวทแยงมุม จากมุมบนด้านคันธงไปยังมุมล่างด้านปลายธง โดยสีขาวอยู่บน สีดำอยู่ล่าง กลางธงนั้นมีภาพตราแผ่นดินของบรูไน
- พื้นธงสีเหลือง หมายถึงกษัตริย์ (ธงประจำพระองค์ของสุลต่านแห่งบรูไน ใช้ธงพื้นสีเหลือง)
- สีขาวและสีดำ หมายถึงมุขมนตรีของประเทศบรูไน
 

สัญลักษณ์ : บรูไน ดารุสซาลาม

สัญลักษณ์ บรูไน ดารุสซาลาม
ตราแผ่นดินใช้เครื่องหมายเดียวกันกับที่ปรากฏบนธงชาติ เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. 2475 ประกอบด้วยสัญลักษณ์ 5 อย่าง คือ ราชธวัช (ธง) พระกลด (ร่ม) ปีกนก 4 ขน มือสองข้าง และซีกวงเดือนหรือพระจันทร์เสี้ยว ภายในวงเดือนซึ่งหงายขึ้น นั้น มีข้อความเป็นภาษาอาหรับจารึกไว้ ซึ่งแปลความได้ว่า "น้อมรับใช้ตามแนวทางของพระอัลเลาะห์เสมอ" (Always in service with God's guidance) เบื้องล่างสุดมีแพรแถบจารึกชื่อประเทศว่า บรูไนดารุสซาลาม แปลว่า นครแห่งสันติ
 

 

 

brunei flag     บรูไนดารุสซาลาม      brunei flag